Privacyverklaring

GGMD vindt privacy heel belangrijk. Met de persoonlijke gegevens die u op onze website invult, gaan wij zo om dat uw privacy wordt beschermd. Wij handelen daarbij binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de privacywet genoemd.

Verantwoordelijk voor gebruik persoonsgegevens

De stichting GGMD voor doven en slechthorenden is verantwoordelijk voor het op juiste wijze omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Heeft u vragen over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan? Neem dan contact op via:

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Kanaalweg 93 C
3533 HH Utrecht
telefoon: 088 – 43 21 700
e-mail: contact@ggmd.nl

Voor welke doelen worden uw gegevens gevraagd?

U kunt op onze website solliciteren voor openstaande vacatures. Wij hebben hiervoor gegevens nodig zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarom mogen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken (rechtsgrond)?

Als u uw gegevens invult op de website van GGMD, dan mogen wij deze gegevens gebruiken. De rechtsgrond daarvoor is: toestemming.

Als u solliciteert op de website bij GGMD, gebruiken wij een deel van uw persoonlijke gegevens voor het sollicitatieproces.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens maximaal 1 jaar vanaf de datum van solliciteren.

Delen met derden

GGMD geeft de via zijn website opgegeven persoonlijke gegevens niet aan derden.

Beveiliging

GGMD zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Uw rechten

U mag uw persoonlijke gegevens altijd inzien. U mag persoonlijke gegevens die fout zijn laten veranderen. En u mag aangeven dat wij uw persoonlijke gegevens (uw dossier) moeten wijzigen of vernietigen.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, veranderen of laten vernietigen, neem dan contact op via sollicitaties@ggmd.nl.

Wordt aan uw verzoek niet voldaan, neem dan contact met ons op via privacy@ggmd.nl. Lost dit uw probleem niet op, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

GGMD gebruikt cookies. Daar waar we volgens de wet toestemming moeten vragen doen we dat.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op met privacy@ggmd.nl.

Ga naar de inhoud