camera laptop telefoonIn gezinnen met dove of gehoorbeperkte kinderen of ouders is opvoeden nét even moeilijker. Collega’s van GGMD helpen met camera en televisiescherm. Video-hometraining maakt situaties duidelijk en oplosbaar.

Terugkijken naar waar het botst en waar het wringt. Dat is in het kort de kern van video-hometraining. Onze opvoedtrainers bezoeken gezinnen waar ouders en kinderen kleine of grotere problemen hebben met de opvoeding. “Dove ouders met horende kinderen of omgekeerd, hebben bijzondere uitdagingen”, weten we uit ervaring. “De één kan een hoger tempo hebben dan de ander. De extra aandacht voor een doof kind kan ten koste gaan van de andere kinderen. De extra energie die de zorg vraagt voor een kind met een gehoorbeperking kan ervoor zorgen dat nauwelijks kracht en tijd overblijft voor jezelf.”

Bij een bezoekt wordt gefilmd hoe gezinsleden met elkaar omgaan. Samen met de ouders kan dan worden teruggekeken naar bijzondere momenten . Ruzies, aanvaringen en kleine miscommunicaties komen helder in beeld. Ze worden bekeken en besproken zonder de emotie van het moment waarop ze gebeurden. ” Samen met de ouders bekijk ik wat er in het gezin gebeurt en samen analyseren we hoe gezinsleden met elkaar communiceren, hoe zij op elkaar reageren en wat voor gevolgen dat heeft. Daarbij is vaak snel duidelijk welke behoeften een kind heeft. In de dagelijkse drukte van een gezin zijn die signalen veel minder goed zichtbaar voor een moeder of vader,” legt de opvoedtrainer uit.

Positief steunen

De video’s maken zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. Ze geven de ouders helder zicht op het functioneren en de behoeften van het kind. Daarmee kunnen ouders hun zoon of dochter positief steunen in de ontwikkeling. De ervaring wijst uit, dat de meeste ouders heel snel zien wat hun kind nodig heeft en zelf ook goed kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen hierop kunnen afstemmen. Ouders zien ook wat er goed gaat. Daardoor komt er ook aandacht voor het genieten van elkaar. Opvoedproblemen betekenen niet dat altijd alles misgaat. Gelukkig gaat er meestal ook heel veel gewoon goed en leuk. Deze werkwijze kan ook goed werken in situaties waar geen kinderen betrokken zijn, bijvoorbeeld bij relatieproblemen.

“Veel van de ouders waar we mee werken zijn doof. Dove mensen zijn over het algemeen erg visueel gericht. Soms is het praten te abstract voor ze en helpen beelden. Het bekijken van fragmenten en beelden helpt ze de situatie beter te begrijpen. Zo kunnen ze zelf antwoorden en oplossingen ontdekken en op zichzelf reflecteren hoe ze als ouders het beste kunnen handelen.

Dove ouders beoordelen zichzelf soms negatief en denken dat horende ouders beter kunnen opvoeden. Dat is natuurlijk onzin en met video-hometraining kunnen ze dat ook zien. Met het bekijken van positieve fragmenten en daar zelf goede dingen in te ontdekken, kunnen ze hun zelfbeeld veranderen. Wie positief denkt over zichzelf, werkt positief aan de opvoeding van de kinderen.

Ga naar de inhoud